• Line

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งรถสามล้อเครื่อง สกายแลป ภายในประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ส่งโดยรถกระบะ สามารถส่งสกายแลปได้เที่ยวละ 2 คัน ภาคอื่นๆ: ส่งโดยรถของทางไปรษณีย์ ส่งถึงที่ไปรษณีย์ตัวจังหวัดนั้น ในราคาพิเศษ การจัดส่งรถสามล้อเครื่อง สกายแลป ไปต่างประเทศ ส่งโดยตู้คอนเทนเนอร์ขนาน 20 ฟุต ซึ่งสามารถบรรจุได้ดังนี้:
รูปแบบ
จำนวนคัน
ประกอบเสร็จสมบูรณ์
2
กึ่งน็อคดาวน์
4
น็อคดาวน์สมบูรณ์
10
เงื่อนไข:
  • ราคาขึ้นอยู่กับค่าเงินในช่วงเวลาที่เซ็นสัญญาสั่งซื้อ
  • ราคาขึ้นอยู่กับค่าเงินในช่วงเวลาที่เซ็นสัญญาสั่งซื้อ
  • การจ่ายเงิน จ่าย50% เมื่อสั่งซื้อและอีก 50%ก่อนการจัดส่งออกจากโรงงาน
  • การจ่ายเงินสามารถจ่ายทาง L/C หรือจ่ายเป็นเงินสดได้